Sherlock Q12 Assassinat al Sind Mail (cat)

Revisor: Bon dia. Hem arribat a Karachi.

(No hi ha resposta. Torna a trucar.)

Revisor: Senyor Khan? Senyor Suhat? Bon dia. Ja hem arribat a Karachi, final de trajecte. Els prego que abandonin el tren

(No hi ha resposta. Torna a trucar.)

Revisor: Senyor Khan. Senyor Suhat

(S’escolta moviment i una veu encara inintel·ligible a l’interior.)

Revisor: Bon dia.

(La veu de l’interior encara és feble, però es comença a entendre a mesura que s’altera.)

Passatger: Senyor Khan? Senyor Khan? Ajuda! Ajuda!

Revisor: Què està passant?

(Intenta girar el pom de la porta infructuosament.) 

Revisor: Està tancat. Obrin!

(La porta s’obre.)

Passatger: El senyor Khan no respira! Porteu un metge!

Revisor: Què?

Passatger: Un metge! Ara!